Hasselhuset er en integreret institution fordelt på to vuggestuegrupper og to børnehavegrupper samlet i ét hus. Vi vægter sund kost med 100 % økologi, vi følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer for sukker, og vi sprudler af godt humør.

PRÆCISE TILHØRSFORHOLD

Vi har fokus på tryghed, trivsel og læring. Hos os er der plads til det enkelte barns personlighed. Ingen er ens, og ingen skal føle sig forkert eller utilstrækkelig – barnet skal derimod have en følelse af mestring.
I Hasselhuset er vi stueopdelte. På den måde ved børnene hvilke voksne, der er omkring dem og omvendt. De voksne mærker hvert eneste barn i løbet af dagen – trives de, hvad er de optaget af osv.
Når børnene overleveres til en kollega eller til jer forældre, vægter vi et præcist informationsniveau, som beror på ærlighed. Vi fortæller, hvad der er sket i løbet af dagen og pynter ikke på tingene. På den måde kan vi som kollegaer regne med hinanden, lige som I forældre kan regne med os.

FAGLIGT STÆRKT PERSONALE I EVIG UDVIKLING

Vores personalegruppe består af uddannet personale samt en pædagogstuderende og til tider pædagogiske assistentelever.
Vi er stolte af vores gode arbejdsmiljø, hvor vi aktivt udvikler hinanden i personalegruppen. Vi er vores egne og hinandens arbejdsmiljørepræsentanter, og vi er altid indstillet på at deltage i de pædagogiske refleksioner og diskussioner. Det gør vi for at opnå den faglige og personlige udvikling, så vi hele tiden kan give børnene det bedste.
Vi er en meget åben personalegruppe, og vi laver ikke noget, der ikke må ses. Derfor samarbejder vi jævnligt med Tværfaglig enhed (pædagog og sundhedsplejerske) og bachelorstuderende, der kigger os over skulderen for at give sparring eller for at lære af os.

Hasselhuset ligger i naturskønne omgivelser tæt på gode parkeringsforhold ved Solbjergskolen og biblioteket.

Vores hus er bygget i 2009 og indrettet med et stort, centralt beliggende fællesrum, hvorfra der er adgang til alle 4 stuer, samt køkken, vaskehus/depot og kontor. Hver stue har egen indgang og garderobe. Fra garderoben er der indgang til eget badeværelse med toiletter og puslefaciliteter. Selve stuen er placeret således, at dem på stuen er uforstyrret – f.eks. af børn, der møder ind eller hentes.
Hver vuggestuegruppe har eget krybberum.

FÆLLESRUMMET VEDLIGEHOLDER RELATIONERNE

Fællesrummet binder huset sammen med sin centrale beliggenhed – børnene har deres stue, og så er de også en del af et større fællesskab, som hedder Hasselhuset. I fællesrummet er der mulighed for at være i kontakt med sine søskende fra andre stuer. Børnehavebørnene har også mulighed for at bevare tilknytningen til de voksne fra vuggestuen, mens vuggestuebørnene kan ’snuse til’ børnehavelivet og blive bekendt med de voksne fra børnehaven.
Læs mere om vores aktiviteter i fællesrummet under ’Hverdagen hos os’.

ET GODT MIX UDENDØRS

Vi råder over et stort uderum, som ligger op til Solbjergskolens boldbaner. Vores udeareal strækker sig på 3 sider af huset, og kan let opdeles til mindre arealer ved behov. Vi har en bålhytte og et areal med træer, som børnene synes er en skov – fantastisk legerum for børnene, hvor de kan grave huler.
Vores udefaciliteter er et godt mix af noget, der er givet og noget, hvor børnene selv skal finde på: nicher med træer, legehus, gynger, kæmpe sandkasse, en høvlebænk, byggeplader osv.

 

Vi er en stueopdelt institution med fast personale på hver stue, og vi laver aktiviteter på tværs af stuerne. Vi laver pædagogiske aktiviteter inde såvel som ude, samt i lokalområdet. Vores hverdag er bygget op omkring ”Den pædagogiske læreplan” og læreplanstemaerne.

Vores hus består af to vuggestuegrupper:
Tyttebøvserne, 14 børn og 4 medarbejdere
Troldeungerne, 14 børn og 4 medarbejdere

Herudover har vores køkkenansvarlige ca. 8 timer om ugen i vuggestuen

Vi har to børnehavegrupper:
Skovmyrerne, ca. 25 børn og 3 medarbejdere
Brumbasserne, ca. 25 børn og 3 medarbejdere

Normeringen i børnehaven kører efter en vippemodel, hvor børneantallet er lavest lige efter skolestart og stiger så frem mod næste sommerferie.

KROP OG FANTASI I BRUG

Vi har læringsrum på stuerne, hvor man f.eks. kan sidde og læse. I fællesrummet er der plads til lidt større armbevægelser. Rummet kan forvandles til atelier eller teater. Vi har et tæt samarbejde med en teatergruppe, som kommer og fremfører teaterstykker flere gange om året.
Motorikken og fantasien kommer også i brug, når vi fylder fællesrummet med baner, som vi laver af vores skumpuder og gymnastikredskaber.

I Hasselhuset har vi en 100 % økologisk kostordning, så alle børn bliver tilbudt den samme mad til formiddag, frokost og eftermiddag. Vi har vores egen kostansvarlige med fagrelevant uddannelse, som sørger for, at vi følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger for kost til børn på 0-6 år – dette i tæt samarbejde med sundhedsplejersken.
I samarbejde med forældrerådet har vi vedtaget at følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer omkring børns indtag af sukker – det gælder også til fødselsdage.

MADMOD OG NÆRVÆR

De ansatte spiser et pædagogisk måltid sammen med børnene, for at være rollemodeller i forhold til fx at smage nyt og skabe en god og rar stemning omkring måltiderne – vi dyrker madmodet. Hvis børnene ikke kan lide maden, tilbydes de et alternativ – som regel rugbrød.
En del af det at være 100 % økologisk indebærer, at alle råvarer bruges i maden inklusive skrællen. Vi kan desuden se, hvad vi får serveret på tallerkenen – intet er skjult.
Vi vægter nærværet i måltidet – især i vuggestuen. Her har vi f.eks. lavet strategier for, hvordan vi voksne undgår at rejse os fra bordet for ikke at forstyrre måltidet. Vi har f.eks. rullebordet med mad inden for rækkevidde. Vi har også lavet bordplan, så der er faste pladser for børn og voksne, og den er synliggjort for personalet.

Vi stemmer om det

Det er dig som forælder, der er med til at bestemme om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning eller om vi skal have med madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år.

Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

Vi har altid daglig, positiv kontakt med forældrene. I løbet af barnets tid i vuggestue og børnehave har vi 6 planlagte samtaler, fordelt på:

  • Introsamtale ved vuggestuestart
  • 3 måneders samtale
  • På vej mod børnehave
  • Intro samtale til børnehave omkring børnehavestarten
  • 3 måneders samtale
  • På vej mod skolestart

Vi holder gerne flere samtaler ved behov. Det kan være jer forældre, der ønsker en samtale, eller os der vurderer, at der er et behov.

Det har stor betydning for barnets trivsel, at vi lytter til hinanden. Vi lytter meget på, hvad I forældre fortæller os om barnets behov og jeres behov i forhold til barnet – f.eks. under indkøring.

VENNEFORENINGEN

Vi har et tæt samarbejde med Venneforeningen som er etableret af og administreres af forældre. Formålet er at forsøde børnenes dag her i Hasselhuset. Det har de f.eks. gjort ved at sprede hygge til vores arbejdsfestdag, hvor de arrangerer maden og spiller musik for os. De har også tjent penge ind til gaver, der er til gavn for børnenes læring – gymnastikredskaber, legehus og meget andet.

Få indflydelse på hverdagen

I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og dagtilbuddet som helhed.

I Hasselhuset ligger vores hovedfokus på kerneopgaven. Vi arbejder for, at alle børn har en tryg hverdag, og at der er plads til alle børns personlighed. Dette ser vi som fundamentet for, at alle børn kan trives og udvikle sig.

Vi arbejder for at skabe et pædagogisk læringsrum dagen igennem, hvor alle børn udfordres i deres nærmeste udviklingszone.

Vi holder planlagte stuemøder, hvor vi har fokus på det enkelte barn for at sikre, at alle børn er i trivsel. 

Ude i børnegrupperne laver vi læringsrum/miljøer flere gange om dagen, og vi reflekterer og justerer løbende over, hvordan læringsmiljøet er. På den måde er det altid dynamisk, og det er altid med børnenes liv som udgangspunkt.

Hasselhuset
Kærgårdsvej 4A
8355 Solbjerg

Skovmyrerne

Telefon: 4023 1667

Brumbasserne

Telefon: 40231802

Tyttebøvserne

Telefon: 4023 1781

Troldeungerne

Telefon: 4023 1729

Pædagogisk leder

Yvonne Pedersen
Telefon: 4185 6795
E-mail: yvope@aarhus.dk