Gå til hovedindhold

Hvem er vi

Vi er et stort dagtilbud med i alt 12 afdelinger: 5 aldersintegrerede institutioner placeret i Solbjerg og 6 aldersintegrerede institutioner i Mårslet. Så har vi vores dagplejeafdeling, hvor der pt. kun er dagplejere bosat i Mårslet. Vi bor alle på landet med god plads og luft under vingerne, og vi nyder at bruge nærområdet til ture og oplevelser.

Trygge og genkendelig rammer
 • Læs op

Indhold

  Fælles fodslag, hvert vores kendetegn

  Dagtilbuddets 12 afdelinger har hver især deres gode kendetegn og kulturer, som er vigtige at bevare. Samtidig arbejder vi ud fra et fælles pædagogisk fundament, som udfoldes hver dag ude i afdelingerne. Alt, hvad vi foretager os, skal være meningsfuldt og værdiskabende for børnene samtidig med at de trives i vores dagtilbud.

  Bruger hinanden i ledelsesteamet
  I dagtilbuddets ledelsesteam søger vi at udnytte synergien i et stort dagtilbud. Vi er optaget af at udvikle et fundament bygget på et læringsfællesskab. Det gør vi ved at dele bøvl og blær, udfordre hinanden og vise nysgerrighed, udnytte hinandens erfaringer og stille os til rådighed for hinanden, så vi alle når i mål.
  Se vores ledelsesgrundlag nedenfor.

  LMU styrker samarbejde og trivsel
  I vores dagtilbud styrker ledere og medarbejdere også samarbejdet om kerneopgaven gennem vores lokale MED-udvalg, LMU. Arbejdet i LMU giver medarbejderne mulighed for at få medindflydelse og medbestemmelse på forhold, der har betydning for arbejds- og personaleforhold.
  Se præsentation af LMU i Solbjerg-Mårslet nedenfor.

  Tæt samarbejde med lokalområdet

  Sideløbende med vores samarbejde på tværs i dagtilbuddet, har vi også fokus på at skabe nærhed i det lokale. I begge byer har vi et tæt samarbejde med den lokale skole, hvor vi hele tiden arbejder på at lave gode overgange fra dagtilbud til skole.
  Begge lokalområder har desuden tradition for at arbejde sammen med ældrecenteret. Vi arbejder på at videreudvikle dette samarbejde, ligesom vi også har fokus på, hvordan vi kan samarbejde med sports- og idrætslivet, lokale butikker og virksomheder.

  Vores organisation

   

  Solbjerg-Mårslet Dagtilbuds organisering

  Nedenstående artikel om ledersparring i vores dagtilbud blev bragt på AarhusIntra i december 2023

  Sidst opdateret: 28. februar 2024