Gå til hovedindhold

Dit barns udvikling og trivsel

I Solbjerg-Mårslet Dagtilbud møder vi vores børn med en undersøgende, nysgerrig og lyttende tilgang. Vi prioriterer at gå over broen for at møde barnet, der hvor det er, og vi forsøger at være til stede i nuet sammen med børnene.

Samarbejde
 • Læs op

Indhold

  Vores pædagogiske grundlag er at arbejde systematisk med den styrkede læreplan.
  Vi har leg og børnefællesskaber som omdrejningspunkt for vores pædagogiske praksis. Derfor skaber vi ’rum’ til, at børnene kan få øje på hinanden og har mulighed for at lege uforstyrret.
  Vi har også fokus på sociale spilleregler, fokus på at øve os i at vente på tur, at respektere hinanden og vise omsorg for hinanden. Vi arbejder dermed både med frie og forpligtende fællesskaber.

  Vi møder børnene med forståelse for deres behov og følelser. Når børn udtrykker sig, er ingenting forkert, da de udtrykker det, der er på spil for dem. Vi møder desuden børnene med et ressourcesyn, hvor vi tager udgangspunkt i børnenes styrker, og det, de mestrer.

  Der er læring og udvikling i alt, som vi foretager os sammen med børnene. Derfor udvikler vi løbende vores læringsmiljøer, så de passer til den konkrete børnegruppe. Det kan være indretning inde og ude, æstetik, materialer og legetøj, leg og aktiviteter, struktur og planlægning, brug af nærområdet og organisering af medarbejderne.

  Se Den pædagogiske læreplan her

  Læs dagtilbuddets pædagogiske læreplan

  Indflydelse som forældre

  I Solbjerg-Mårslet Dagtilbud skal alle forældre opleve en god dialog om, hvordan vi i fællesskab styrker jeres barns trivsel, læring, udvikling og dannelse. Vi inddrager dig aktivt som forælder i samarbejdet om dit barn, og vores samarbejde skal bygge på en tillidsfuld og konstruktiv dialog. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller noget på hjerte.

  I forældrerådene og bestyrelsen er der desuden rum til dialog om og refleksion over vores praksis. Læs mere om vores samarbejde med dig som forælder.

  Samarbejde med forældre

  Aarhus Kommune fører tilsyn med vores og de øvrige dagtilbud i kommunen.

  Her kan du læse om vores særlige opmærksomhedspunkter i tilsynet indtil videre. Du kan også læse hvordan vi arbejder med opmærksomhedspunkterne i tilsynet frem mod det nye uvildige tilsyn.

  Dokumentation

  Sidst opdateret: 8. november 2023