Gå til hovedindhold

Samarbejde med forældre

Samarbejdet med jer forældre og gensidig tillid mellem os er afgørende for børnenes trivsel. Derfor gør vi os umage med at afstemme vores forventninger til samarbejdet. Det er vigtigt, at der er gensidig respekt, grundlæggende tillid og en fælles indsats om at skabe og værne om gode relationer.

Hygge ved bålet
 • Læs op

Indhold

  I forældre opfordres til et åbent og tillidsbaseret samarbejde med personalet omkring barnet, hvilket I også kan forvente at blive mødt med.

  Når jeres barn har fået tilbudt en plads i en af vores afdelinger, kommer barn og forældre på besøg og modtager velkomst- og informationsmateriale.

  Vi er i løbende dialog om barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem planlagte/obligatoriske samtaler, herudover afholdes ekstra samtaler efter behov.
  Samtaler:

  • En opstartssamtale, når jeres barn starter i vuggestue
  • En status-udviklingssamtale, når barnet er på vej i børnehave
  • En overgangssamtale, når jeres barn begynder i børnehave
  • En status-udviklingssamtale ca. ½ år inden skolestart.

  Der planlægges og afvikles desuden forældrearrangementer i afdelingerne, ofte i samarbejde med forældrerådet.

  Forældreråd i afdelingerne

  Alle afdelinger har et forældreråd, som vælges hvert år. 

  I forældrerådet kommer du tæt på dagligdagen i afdelingen og de overvejelser, der ligger bag vores pædagogik og aktiviteter. Du er med til at drøfte udvikling og tiltag i afdelingen, som har betydning for børnene og fællesskabet, fordi gensidig forståelse mellem forældre og medarbejdere om værdier og retningslinjer skaber rammerne for et godt samarbejde. 

  Som medlem af forældrerådet har du desuden mulighed for at blive afdelingens repræsentant i dagtilbuddets bestyrelse.

  Læs mere om forældreråd og bestyrelser under aarhus.dk/demokrati.

  Bestyrelsen i dagtilbuddet

  Som en del af vores bestyrelse, er du med til at sikre et godt samarbejde mellem forældre, medarbejdere og ledelsen på tværs af afdelingerne.

  Du får indflydelse på hverdagen i dagtilbuddet, og du er med til at præge de beslutninger, som dagtilbudslederen træffer på dagtilbuddets vegne. I bestyrelsen har du mulighed for at bringe dine synsvinkler i spil, når I for eksempel skal udarbejde principper for dagtilbuddet.

  Du er meget velkommen til at kontakte vores bestyrelse. Du kan skrive eller ringe til vores bestyrelsesformand Cecilie Klitkou.

  Bestyrelsesformand

  Cecilie Klitkou

  Medlemmer i dagtilbudsbestyrelsen Solbjerg-Mårslet 2023 - 2024

  Formand
  Cecilie Klitkou, Fuglbjerggård

  Næstformand
  Subalki (Suba) Jeyarajah Nyborg, Kærgården

  Medlemmer
  Thomas Brunslev Sørensen, Hasselhuset
  Christina Daniel Steensen, Børnehuset Bøgevangen
  Charlotte Rygaard Hamann, Spiren
  Søren Thomsen, Dagplejen
  Lisa Skoubo Larsen, Solhuset
  Line Korsbæk Præst, Mårslet Skovbørnehus
  Casper Ellesøe Wedel, Græsbakken
  Mille Elskær Petersen, Mirabellen
  Christine Constantin Worm, Valhalla
  Anne Mette Brøgger Breining, Nymarken

  Medarbejderrepræsentanter
  Ali Flindt Karimian, Børnehuset Bøgevangen
  Stinne Grønbæk Holmaa, Skovbørnehuset
  Vivi Mikkelsen, Valhalla

  Dagtilbudsleder
  Birgitte Rasmussen, Solbjerg-Mårslet

  2024

  2023

  2022

  2021

  2020

  2019

  Her kan du læse forældres udtalelser om forældrerådet og bestyrelsen.

   

  Sidst opdateret: 5. februar 2024