Valhalla er en aldersintegreret institution, som er normeret til 24 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn.

Vi er et åbent hus, der prioriterer, at børnene kan være sammen i alle aldre og færdes frit i huset, når de er klar til det. Vi prioriterer, at søskende kan være sammen, og at I som forældre altid vil føle jer velkomne.

PÆDAGOGISK FUNDAMENT

I vores daglige arbejde ser vi det som vores vigtigste opgave at styrke børnenes sociale kompetencer og venskaber, og at styrke det enkelte barns alsidige personlige udvikling.
Vi har ofte aktiviteter og ture med blandede aldersgrupper for at styrke venskaber og kendskab på tværs af huset. For eksempel har vi ofte ”fælles fredag” for alle børn.

Vi arbejder ud fra de 6 læreplanstemaer, som udvikler sig løbende.
Vi er en personalegruppe, der kan lide at arbejde sammen. Vi vægter et højt fagligt niveau med stort fokus på et godt arbejdsmiljø for børn og voksne og en hverdag, der er fyldt med leg, aktiviteter og gode grin.

I er altid velkomne til at ringe for yderligere oplysninger eller besøg.

Valhalla
Bedervej 86
8320 Mårslet

Vuggestuen

Asgård: 24 59 45 93
Midgård: 24 59 45 97

Børnehaven

Bifrost: 24 59 45 98
Gimle: 29 33 68 70

Pædagogisk leder

Dorte Jacobsen
Telefon: 21 34 52 34
E-mail: jador@aarhus.dk

I Valhalla har vi to vuggestuegrupper, hvor de 24 børn er fordelt på Asgård og Midgård.

Vores 40 børnehavebørn er fordelt på to børnehavegrupper. De har deres faste stue og deres faste primær-voksne. Børnehavebørnene er yderligere opdelt i tre aldersopdelte teams, hvor de har forskellige aktiviteter og holder fødselsdage:
Lilleputterne er yngstegruppen
Quarkerne er mellemgruppen
Storebørnene er ældstegruppen

Vi har indrettet vores hus med fokus på, at børnene er meget fysiske, og at der er udfoldelsesmuligheder. Stuerne byder på forskellige tilbud i forhold til de seks læreplanstemaer.
I den ene ende af fællesrummet har vi vores to vuggestuegrupper, og i den anden ende har vi børnehavegrupperne.
Fællesrummet danner rammen om mange forskellige aktiviteter. Her er der mulighed for fysisk udfoldelse, bygge huler, sidde og læse/ kigge en bog, lege med biler, eller bare sidde og kigge på alle de fine billeder på skærmen, der fortæller om de ture, vi har været på eller fra en fællesfredag.

• På en af stuerne er der mulighed for at sidde og konstruere forskellige ting
  med brikker, klodser, biler med videre.
• På en anden stue er der puslespil, tegnepapir og lignende.
• Vi har et rum til teater, musik og udklædning.
• Et puderum, klatrerum og et andet sted er der et hopperum.

HVERT RUM SIN AKTIVITET

Vi har et ”Krea-rum”, hvor der er mulighed for forskellige kreative aktiviteter.
Rummene er fordelt i huset, hvilket betyder at alle børn får et kendskab til hele huset og til alle voksne. Det betyder også at børnene har rig mulighed for at lege sammen på tværs af stuer og alder.

LEGEPLADSEN

Vores legeplads har et grønt område med:

 • Boldbane
  • Tarzan-klatreland
  • Træer til at klatre i
  • Buskadser til hulebygning
  • Gynger
  • Legehuse.

Vi har et cykelskur, hvor vi henter cykler, løbecykler, trillebør, skovle og andet som vi bruger flittigt.

 

 

Vi åbner klokken 6.30 
Vi er samlet i fællesrummet, hvor vi modtager de børn, der kommer tidligt. Børnene har mulighed for at spise deres medbragte morgenmad ved bordet i fællesrummet i tidsrummet 6.30 – 7.30.
Vi har prioriteret at lægge vores ressourcer, hvor der er flest børn – derfor er det desværre ikke altid muligt for os at blive siddende sammen med børnene, når de spiser morgenmad. Det kan derfor være en god idé at have spist hjemmefra, hvis det er muligt.
Det er vigtigt at børn, forældre og personale får sagt ordentlig godmorgen til hinanden, så alle føler sig set og velkomne.

Afskeden med jer forældre kan i perioder være svært for barnet, og det er vigtigt, at vi sammen finder den bedste løsning for jer og jeres barn, så sig endelig til når/ hvis I har brug for hjælp.

Fra cirka 7.30
Der er en stue åben i børnehaven, hvor børnene leger og laver små “sysler“.

Mellem 8.30 og 9.00
Vuggestuen går på egne stuer og spiser frugt, synger sange og får et glas vand.

Vi har tilrettelagt vores mødeplan, så vi er mest personale om formiddagen, derfor åbner vi først alle stuer klokken 9, hvor hovedparten af personalet er mødt ind, og hvor formiddagens aktiviteter starter op.

Cirka klokken 9.00
Børnehavebørnene tilbydes brød, grøntsager/ frugt og vand.

Cirka klokken 10.30
Vuggestuen spiser frokost og børnehaven spiser cirka kl. 11.00.

Omkring klokken 13.30/14.00
Vi spiser eftermiddagsmad.

Cirka 15.30/16.00
Stuerne lukkes, og vi samles i fællesrummet eller på legepladsen med børnene og hygger, læser historie eller lignende.

Klokken 17.00 (fredag klokken 16.30)
Vi drejer nøglen om og går hjem.

Frokostmåltidet er et samlende og lærende tidspunkt på dagen. Vi taler om maden, og øver os i madmod og måltidskultur.

Frokosten leveres hver dag af firmaet MONAS. Vores kolde frokost består af et pålægsfad anrettet til hver enkelt spisegruppe indeholdende 4 slags pålæg og fire slags gnavegrønt/ frugt, skiveskåret rugbrød samt smørelse.

Alle børn skal have en madpakke med til eftermiddagsmaden.

En gang imellem erstatter vi madpakkerne med at lave mad over bål. Dette vil I blive orienteret om i forvejen.

BEGRÆNSNING AF SUKKER

Valhallas forældreråd har besluttet, at vi har en sukkerpolitik, som begrænser børns indtag af sukkerholdige ting i Valhalla. Vi ønsker med dette, at støtte op om børnenes sundhed og tanken om, at børn ikke nødvendigvis skal forbinde søde sager med afholdelse af forskellige traditioner.

Vi stemmer om det

Det er dig som forælder, der er med til at bestemme om der skal være en fælles, selvbetalt frokostordning eller om vi skal have med madpakker med. Vi stemmer om det hvert andet år.

Læs mere om mad og måltider under aarhus.dk/kost

 

Vores mål er - sammen med jer forældre - at skabe en tryg hverdag i trygge rammer. I vores daglige arbejde ser vi det som vores vigtigste opgave at styrke børnenes sociale kompetencer og venskaber og at styrke det enkelte barns alsidige personlige udvikling.

Vi har ofte aktiviteter og ture med blandede aldersgrupper for at styrke venskaber og kendskab på tværs af huset. For eksempel har vi ofte” fælles fredag” for alle børn.

ALLE SANSER I BRUG

Vi vil desuden gerne være ude året rundt. På legepladsen er der højt til loftet, frisk luft, plads til store armbevægelser og masser af fysisk og motorisk udfordring. Alle sanser kommer i brug, lege kan få lov at udvikle sig, sproget og andre færdigheder, der udvikler sig gennem rollelegen, på gyngen, i hængekøjen, i klatretræerne, på kælkebakken og meget mere.

Vi laver bål, tager på opdagelse efter insekter og andre spændende ting, der pirrer nysgerrigheden. Vi tager på små spontane ture i nærområdet, flytter ofte indendørsaktiviteterne ud, når vejret tillader det og lader i det hele taget årstiderne og naturens egne materialer afspejle sig i projekter og aktiviteter.


Vi lægger vægt på, at børnene bruger deres krop på mange måder, og derfor laver vi ofte gymnastik og bevægelses- og sanglege.

Vi kan godt lide at arbejde med historiefortællinger og eventyr og lave teater, musik og sang sammen med børnene.


Læs mere om vores arbejde med børnenes udvikling og trivsel under 'Fælles i dagtilbuddet'.

Et godt forældresamarbejde for os bygger på en ligeværdig og gensidig dialog mellem jer forældre og os personale. Det er derfor vigtigt, at vi som personale og I som forældre bidrager til samarbejdet, hvor vi alle påtager os ansvaret for børnenes trivsel, læring og udvikling. 

Vi er som regel sammen i mange år og kommer derfor til at kende hinanden rigtig godt. Vi lægger stor vægt på den daglige kontakt, hvor mange hverdagsinformationer og oplevelser gives videre. Hvis I har tid til at slå jer ned en stund, når I henter eller bringer, er I meget velkomne til det.
Det er vigtigt, at vi kommunikerer om dét, der er positivt, men også om det der eventuelt føles svært – det er her vores gensidige tillid og samarbejde fremmes.

I løbet af jeres barns tid i Valhalla bliver I tilbudt samtaler om barnets trivsel og udvikling:

 • En opstartssamtale, når jeres barn starter i vuggestue
 • 3-måneders samtale i vuggestue
 • En status-udviklingssamtale, når barnet er på vej i børnehave
 • Opstartssamtale ved start i børnehave
 • En samtale, når barnet fylder 4 år
 • En status-udviklingssamtale ca. ½ år inden skolestart.


Hvis I eller vi finder det nødvendigt, er det altid muligt at finde tid til en yderligere samtale om jeres barns trivsel og udvikling.

I som forældre er altid velkomne til at deltage i formiddagsaktiviteter i hverdagen, vores fællesfredage og ture hvis tiden er til det.


Få indflydelse på hverdagen

I vores forældreråd har du gode muligheder for at få indflydelse på dit barns hverdag i afdelingen og dagtilbuddet som helhed. Forældrerådet er gode til at komme med input og opbakning til for eksempel nye tiltag.

Se, hvad vores bestyrelse i dagtilbuddet arbejder med under Fælles i dagtilbuddet.

Evaluering af arbejdet med den pædagogiske læreplan i Valhalla 2022

DEL 1: ARBEJDET MED DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN

Over de sidste 2 år har vi haft særligt fokus på disse dele af vores pædagogiske læringsmiljø:

I Valhalla har vi haft særlig fokus på vores læringsmiljøer. Hvordan laver vi de bedste læringsmiljøer for børnene som understøtter deres trivsel, læring, udvikling og dannelse. De 2 evalueringer vi har valgt at beskrive her omhandler tiden efter Corona, hvordan vi har arbejdet med ledelse af læringsrum med fokus på medarbejders ledelse af vores læringsrum. Vores anden evaluering har handlet og et konkret arbejde omkring en børnegruppe, der havde brug for at få fokus på fællesskabet.

Sådan har vi organiseret vores evalueringskultur:

Vi har valgt en fælles evalueringsmodel for dagtilbuddet. EVALUERINGEN skal tage udgangspunkt i de pædagogiske mål. Herunder en vurdering af sammenhængen mellem det pæda­gogiske læringsmiljø i afdelingerne og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. Den konkrete evaluering skal foregå på GRUPPENIVEAU, så alle medarbejdere løbende forholder sig refleksivt til, hvordan de pædagogi­ske læringsmiljøer understøtter netop deres børnegruppes trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Alle grupper skal 4 gange vælge et mål for børnene, som sættes ind i progressionsmodellen. Målet skal:

 • tage afsæt i hvad børnene på den enkelte gruppe har brug for
 • sætte fokus på et læringsmiljø; en hverdagspraksis, et projekt, en indsats, der kalder på ny viden eller forbedring.
 • Herefter skal evalueringerne opsamles og systematiseres, så læring omsættes til justering/ændring af læringsmiljøer og praksis. Indsigter og ny læring deles på AFDELINGSNUVEAU.
 • Sideløbende skal der ske læring på DAGTILBUDSNIVEAU, her skal lederteamet være lærende sammen om udviklingen af en løbende EVALUERINGSKULTUR. 4 gange om året er evaluering på dagsordenen i lederteamet, hvor der skal foregå sparring og videndeling i mindre grupper — hvad bøvler vi med i afdelingerne — hvad lykkes — hvilken effekt opnås?

Sådan har vi inddraget dagtilbudsbestyrelsen i arbejdet med den pædagogiske læreplan:

Dagtilbudsbestyrelsen har arbejdet med overgange. Der har været nedsat undergrupper — en omkring overgangsarbejde fra dagpleje/vuggestue til børnehave og to (en i Solbjerg og en i Mårslet) omkring overgangsarbejde fra dagtilbud til skole. Der har deltaget forældrerepræsentanter fra bestyrelse og forældreråd, ledere og medarbejdere i grupperne.

 • Overgangsarbejde fra dagpleje/vuggestue til børnehave – her er der arbejdet med, hvordan overgangsarbejdet kan kvalificeres, særligt med fokus på kommunikation og forventningsafstemning mellem medarbejdere og forældre. Det udmøntede sig i udarbejdelse af en plakat: ’Ta’ initiativ til den gode dialog’.
 • Overgangsarbejde fra dagtilbud til skole – her har der været dialog om årshjul og samarbejdet med skolerne. Særligt under Coronarestriktioner bidrog gruppernes arbejde til at kvalificere reviderede planer.

Der er delt erfaringer fra overgangsarbejdet i de to byer, som har ført til revidering af årshjul og indholdet i aktiviteter heri.

DEL 2: EVALUERING OG DOKUMENTATION AF ELEMENTER I DET PÆDAGOGISKE LÆRINGSMILJØ

EVALUERING 1:

Vores formål med evalueringen, som vi gennemførte – herunder hvad vi satte fokus på af område fra vores pædagogiske læringsmiljø:

Vi har arbejdet med en børnegruppe, der var hårde ved hinanden, med et højt støjniveau og som havde udfordringer med at behovsudsætte. Vi var særligt nysgerrige på, hvordan vi fik børne til at få øje på hinanden på en ny måde. Hvordan kunne vi få dem til at samarbejde og trives i gruppen, så alle fik rum og tid. 

Data, som vi har indsamlet i arbejdet med den gennemførte evaluering:

Vi havde vores ressourcepædagog ude og lave observationer på vores samlinger. Sammen med observationer havde personalet på stuen til opgave at lave deres egne og fælles øvebaner. Vi valgte denne dokumentation, da vi havde brug for at få nye øjne på, hvad det var, der ikke fungerede for os til samling.
Efterfølgende fik personalet til opgave at lave deres egne, samt fælles øverbaner i forhold til børnenes samarbejde. Samarbejdet mellem voksne og børn i samlingen var også i fokus i forhold til at forstå børnegruppen og støtte børnene i samlingerne og indgår nysgerrigt og aktivt deltagende i forhold til hinanden. Vi brugte iagttagelser af hinanden. Vi evaluerede løbende på stuemøder og på børnenes deltagelse til samlingerne.

Dette lærte vi om sammenhængen mellem vores pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse:

Vi lærte, at når de voksne er samstemte og tydelige i, hvem der gør hvad, så har det en afsmittende effekt på børnene og deres trivsel.
De voksne blev tydeligere i deres guidning af børnene, da de selv var mere afstemte. Også børnegruppen blev mere samstemt og viste præcist, hvad der skulle foregå til samling. Dette gav dem ro og overskud til at se hinanden på en ny måde.

Disse ændringer og/eller justeringer af praksis gav evalueringen anledning til:
Den opmærksomhed vi fik at betydningen af afstemtheden, kunne de bruge gennem resten dagen. Vi arbejdede med verbal og visuel guidning.

Børnene på stuen kom i trivsel og fandt ro og hjælp i de voksnes visuelle og verbale guidning.

Fx: billeder af børnene på deres stole. En særlig kuffert til samling.

Sådan har vi brugt vores indsigter i de udvalgte evalueringer i andre sammenhænge:

Vi har haft særlig opmærksomhed på de voksnes samarbejde og betydningen af den afstemthed, vi skal have i personalegruppen for at kunne ændre vores læringsmiljøer. Ved at starte med at spørge os selv: Hvad viser vores børnegruppe os nu, og hvad har børnegruppen brug for?

Sådan har vi — eller vil vi — på baggrund af denne evaluering ændre og/eller justere vores skriftlige pædagogiske læreplan:

Der er ikke behov for ændringer.

EVALUERING 2:

Vores formål med evalueringen, som vi gennemførte – herunder hvad vi satte fokus på af område fra vores pædagogiske læringsmiljø:

Vi har i Valhalla været nysgerrige på, hvad Corona har givet os af erfaringerne, og hvad vi fremadrettet vil tage med. Vi har valgt at sætte fokus på den voksne som leder af læringsrummet. Hvordan kan vi minimere forstyrrelser i vores læringsmiljøer til gavn for børnene som understøtter deres trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Data, som vi har indsamlet i arbejdet med den gennemførte evaluering:

Gennem et langt Coronaforløb med mindre grupper og børn delt op på forskellig vis uden mulighed for at lege på tværs, har vi indsamlet observationer, lavet vurderinger af vores praksis med fokus på, hvad vi har lært, og hvordan vi fremadrettet gerne ville bruge det lærte i vore nye praksis efter Corona.

Dette lærte vi om sammenhængen mellem vores pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse:

I vores analyse og refleksion blev vi mere opmærksomme på at lave de bedste læringsmiljøer for børnene som understøtter deres trivsel, læring, udvikling og dannelse. Færre forstyrrelser på stuerne ved aflevering og den voksne som leder af læringsrummet. Det giver ro på børnene, at de ved, hvem der er lederen af rummet, og de ikke skal forholde sig til en masse forstyrrelser. 

Disse ændringer og/eller justeringer af praksis gav evalueringen anledning til:

Vi har ændret vores praksis med, at forældre ikke afleverer børnene på stuerne, men i garderoben. Justeringen er stadig en del af vores praksis.

Sådan har vi brugt vores indsigter i de udvalgte evalueringer i andre sammenhænge:

Vi kan bruge vores indsigt i alle andre sammenhænge, når vi ser på læringsmiljøet. Vi kan fortsætte vores arbejde med progressionsmodellen, som netop stiller os de spørgsmål, der hjælper os på vej til gavn for børnene.

Sådan har vi — eller vil vi — på baggrund af denne evaluering ændre og/eller justere vores skriftlige pædagogiske læreplan:

Der er ikke behov for ændringer.

DEL 3: NÆSTE SKRIDT

Med udgangspunkt i den aktuelle børnegruppe vil vi fremadrettet sætte mere fokus på disse områder af vores pædagogiske læringsmiljø:

Afbrydelser og samling kl. 9.00.
Nedskrivning af iagttagelser og observationer.
Skal vi have set på hvor meget vi voksne forstyrrer hinanden?

Sådan vil vi justere organiseringen af vores evalueringskultur:

Vi holder fast i brugen af progressionsmodellen som redskab. Den hjælper os på vej og kommer omkring det, vi har brug for at være skarpe omkring i forhold til at justere vores praksis.

Valhalla
Bedervej 86
8320 Mårslet

Vuggestuen

Asgård: 24 59 45 93
Midgård: 24 59 45 97

Børnehaven

Bifrost: 24 59 45 98
Gimle: 29 33 68 70

Pædagogisk leder

Dorte Jacobsen
Telefon: 21 34 52 34
E-mail: jador@aarhus.dk